Gastouderbureau Joekie

Protocol Kinderopvang 16-12-2020

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8

Decision tree 0 years untill group 8 primary


Informatie betreffende noodopvang:

- Financiering
- Kwetsbare Kinderen
- Noodopvang


update Coronavirus d.d. 16-12-2020

 

Beste ouder(s) en gastouders,

 

Gisterenavond heeft premier Rutte een harde lockdown aangekondigd, als maatregel tegen het stijgend aantal corona infecties.

Dit omvat o.a. dat de scholen en kinderopvang (kinderdagverblijven en bso’s) per woensdag 16 december 2020 t/m dinsdag 19 januari 2021 gesloten zijn voor reguliere opvang. 
De gastouderopvang wordt hierbij uitgezonderd. Gastouders mogen regulier opvang blijven bieden.

 

Aan alle ouders wordt het dringende verzoek gedaan om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten, en gebruik van gastouderopvang absoluut noodzakelijk is.
De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt.

 

Waarom wordt gastouderopvang uitgezonderd van de sluiting?

Dit is besloten tijdens overleg tussen de Branchevereniging Kinderopvang en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, na evaluatie van de gedeeltelijke lockdown afgelopen maart.
Daarbij is er vanuit de gastouderopvang de vraag gesteld waarom gastouders niet open mochten blijven tijdens de gedeeltelijke lockdown. Ze zijn o.a. afhankelijk van hun inkomen als zzp’er, hebben minder sociale contacten omdat er geen directe collega’s zijn en kunnen thuis maatregelen treffen.
Hier is gehoor aan gegeven waardoor de gastouderopvang tijdens deze lockdown open mag blijven.


Wat houdt dit in voor gastouderopvang?

De gastouderopvang blijft open tijdens de reguliere openingstijden. Hierbij geldt het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. De opvang is alleen beschikbaar voor de reguliere klanten. Als de ouder geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kan er geen gebruik worden gemaakt van de opvang. Er kan wel alsnog een contract worden gesloten. Hiervoor geldt wel dat de factuur betaalt dient te worden en de ouder hiervoor recht op kinderopvangtoeslag heeft.
 

Wat als mijn gastouderopvang zelf besluit dicht te gaan?

Ondanks dat de gastouderopvang open mag blijven volgens de overheidsmaatregelen, kan de gastouder op eigen besluit dichtgaan. In dat geval hoeft de ouder de factuur in principe niet door te betalen. Wel ontstaat er zo het risico op terugbetaling van de kinderopvangtoeslag.

 

Is er ook 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend beschikbaar?
Alleen als de gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs opvang biedt, is er 24 uurs opvang beschikbaar.

 

Wat als de gastouderopvang in de Kerstvakantie dicht is?

Als een gastouder tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden.
 

Compensatieregeling

De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald aan ouders. De gastouderopvang die afgenomen wordt volgens contract wordt wel gecompenseerd tot aan het maximum toeslagbedrag.

 

Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat. Als u de factuur doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

 

Kindaantallen

De gastouderopvang is gebonden aan maximum kindaantallen, ook tijdens de lockdown mogen deze niet worden overschreden.

Als de eigen kinderen van de gastouder thuis zijn omdat scholen gesloten zijn, tellen deze mee in het maximal kindaantal. We vragen uw begrip en coulance naar de gastouder toe, als zij aangeeft over het maximum kindaantal dreigt te gaan.
Maak alleen gebruik van de opvang als (één van) u een cruciaal beroep uitoefent of als de kinderen in een kwetsbare positie zitten, en gastouderopvang absoluut noodzakelijk is.

 

Meer informatie

De Brancheorganisatie Kinderopvang staat in nauw contact met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ze hebben twee FAQ's gepubliceerd, waarin in wordt gegaan op de gevolgen van de lockdown voor de gastouderopvang. Deze treft u in de bijlagen.

 

Wij houden het nieuws nauwlettend in de gaten en worden op de hoogte gehouden via o.a. de brancheorganisatie Kinderopvang.
Zodra er meer informatie bekend is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groet,

 

Janet van Ek en Marjo Vroemen

 

Gastouderbureau Joekie

Nachtegaalstraat 122

6165 BP  Geleen

telefoon: 046-4746696

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

internet: www.joekie.com