Gastouderbureau Joekie

 

Update Coronavirus maatregelen 29 maart 17:00u

 

Beste ouder(s) en gastouders,

Op 16 maart zijn de maatregelen om het Coronavirus covid-19 maximaal te controleren ingegaan. Deze maatregelen zijn (in ieder geval) van kracht tot 6 april.

De tweede week van de noodopvang sinds de aangescherpte maatregelen zit er bijna op. Ondertussen zien we heel veel lieve berichtjes voorbij komen en dat doet ons goed. Het gemis van de kindjes bij de gastouders is groot en ook voor ons voelt het raar om niet spontaan even langs te komen om te vragen hoe het met iedereen gaat. Hierbij sturen we jullie deze nieuwbrief, om jullie op de hoogte te houden over de laatste stand van zaken omtrent de Corona-maatregelen.

Cruciale beroepsgroep

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan.
Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of gastouder.

·        Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

·        Het eerste uitgangspunt blijft hierbij nog steeds dat het kindje in goede gezondheid moet zijn en geen symptomen mag vertonen, om opgevangen te kunnen worden door de gastouder.

·        Er wordt opgeroepen om sociaal contact te beperken. Als er geen andere opvang mogelijk is, kan er een beroep worden gedaan op de gastouder.

De te treffen maatregelen worden door de overheid per dag bekeken. Het kan zijn dat maatregelen versoepeld worden of er extra maatregelen worden getroffen.

Noodopvang registreren

Indien extra noodopvang nodig is, kan dit geboden worden in overleg met de gastouder.
Aan de noodopvang zijn geen extra kosten verbonden. Bijvoorbeeld, kindje A gaat normaal gesproken alleen op dinsdag van 07:30-18:00 uur naar de gastouder en nu op dinsdag én donderdag, dan worden de extra uren niet in rekening gebracht.

Ouders hoeven geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven, bijvoorbeeld omdat ze extra uren afnemen. De gebruikelijke contracturen worden gefactureerd, de noodopvang is gratis en wordt alleen geregistreerd.

Gemeente coördineert noodopvang

De overheid heeft de gemeenten in Nederland verzocht om de noodopvang te coördineren. Hierbij staan zij in nauw contact met de kinderopvang en ons als gastouderbureau. De uitvoering van de coördinatie verschilt enigszins. Een aantal gemeenten heeft ons verzocht om informatie over de beschikbare plekken door te geven.

Aan gastouders vragen wij om een schema door te geven met de beschikbare noodopvangplekken, ook indien de opvang gesloten is. Op die manier kunnen we de gemeenten snel van informatie voorzien. Hierover zullen wij een aparte mail sturen met een in te vullen schema.

Wanneer moet de noodopvang stoppen?

·        Wanneer een kind verkouden is, niest, een loopneus heeft en/of koorts heeft kan het niet meer gebruik maken van de noodopvang.

·        Wanneer één van de leden van het gezin van de vraagouder koorts heeft, moeten alle familieleden binnen blijven en mag het kind dus geen gebruik maken van de noodopvang.

·        Wanneer de gastouder en/of een huisgenoot zelf niest, keelpijn of een loopneus, licht hoest óf koorts heeft, moet de noodopvang stopgezet worden.

·        Wanneer de gastouder, huisgenoot of eigen kind tot de door de overheid benoemde risicogroep behoort kan deze gastouder geen noodopvang bieden, omdat het RIVM adviseert zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.

Eigen bijdrage kinderopvangtoeslag

Op 20 maart heeft de overheid toegezegd om voor alle ouders de eigen bijdrage die ze betalen voor de periode van 16 maart tot en met 6 april te compenseren, de kinderopvangtoeslag blijft ook doorlopen.

 

Om deze compensatie te ontvangen dienen de gebruikelijke uren te worden gefactureerd én dient de factuur te worden voldaan door de ouders. Het gastouderbureau behoudt de kassiersfunctie. Wij stellen de factuur op na goedkeuring van de ouders, de gastouder declareert hierbij de gebruikelijke uren. Indien u extra noodopvang nodig heeft worden deze niet in rekening gebracht.

 

Voor de teruggave is het belangrijk dat de betaling doorloopt zoals gewoonlijk.

De compensatie geldt voor alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en de factuur blijven betalen. Ook voor de ouders met een vitaal beroep.
De regeling wordt momenteel verder uitgewerkt

EHBO
In september 2019 en maart 2020 hebben wij een herhalingsles EHBO voor kinderen verzorgd voor de gastouders. De gastouders waarvan hun pasje verloopt op 1 april 2020, hebben hiervoor een herhalingsles gevolgd om de geldigheid te bewaren. Wij hopen de nieuwe ehbo pasjes in de eerste week van april te ontvangen, waarna wij deze aan de gastouders doorgeven.

Via de diplomachecker van het Oranje Kruis kun alvast worden nagegaan of de geldigheid van het pasje verlengd is: https://portal.hetoranjekruis.nl/certificatechecker/


Actuele links m.b.t. de corona-maatregelen en kinderopvang:

Brancheorganisatie Kinderopvang:

https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4372955136

Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang

Tot slot willen we onze diepe waardering uitspreken voor jullie. De gastouders die momenteel noodopvang bieden en zich zo flexibel mogelijk opstellen, de gastouders die ondertussen het huis nog gezelliger maken en zich verheugen op de terugkomst van de kindjes, de ouders die zoveel begrip tonen onder deze unieke omstandigheden, de ouders met een vitaal beroep waar nu meer dan ooit van gevraagd wordt, de ouders die thuis alle ballen tegelijk in de lucht houden..

We denken aan jullie en wensen jullie veel gezondheid toe,

Met vriendelijke groet,

Marjo Vroemen en Janet van Ek


Gastouderbureau Joekie
Nachtegaalstraat 122
6165 BP Geleen
tel. 046-4746696
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
w
ww.joekie.com