OUDERS

Alle werkende of studerende ouders en kinderen zijn welkom bij Gastouderbureau Joekie. Uw kind is welkom in het gastgezin, een gezin met gewone huiselijke activiteiten. Kinderen draaien mee in het gastgezin, ze leren zich aanpassen en doen nieuwe ervaringen op.

De opvang voor uw kind kan variëren van een aantal uren per week tot meerdere dagen per week, afhankelijk van de vraag van ouders. De opvangdagen, breng- en haaltijden worden in overleg afgestemd, afhankelijk van het werk van de ouders en de mogelijkheden van de gastouder.


Bemiddeling

In een eerste telefoongesprek of mail zullen uw eerste vragen beantwoord worden. Als u ingeschreven wilt worden zullen we een afspraak maken voor een intakegesprek, bij u thuis.

Tijdens dit gesprek bespreken we uw opvangvraag, bijzonderheden van uw kind, praktische zaken en gegevens. We geven antwoord op uw vragen. We vullen de intakelijst en overeenkomst tussen gastouderbureau en vraagouder in. Hiermee start de zoekopdracht.

Na het intakegesprek hebben wij informatie om een geschikte gastouder voor u te benaderen. Tijdens een bezoek aan de gastouder maakt u kennis met haar en haar gezin. Als het tussen u beiden "klikt" maken we verdere afspraken. Dit doen we tijdens een koppelingsgesprek. Het gastouderbureau zorgt voor de overeenkomsten tussen ouders en gastouder, en de praktische afspraken worden hierin besproken.


Financiën

Het gastouderbureau maakt de factuur voor ouders (en een inkoopnota voor gastouders). Op de factuur staan de vergoeding voor de gastouder en de bureaukosten vermeld.

Gedurende de opvang geeft de gastouder maandelijks de opvanguren door via ons digitale systeem iRosa.
De gastouder vult de uren in en sluit aan het eind van de maand de uren af. De ouder krijgt hiervan per mail bericht. Door in te loggen in iRosa kan de ouder de uren nakijken en accorderen.
Het gastouderbureau heeft de kassiersfunctie voor de uitbetaling aan de gastouders. Dit houdt in dat de ouder het totale factuurbedrag aan het gastouderbureau voldoet, waarna het gastouderbureau de vergoeding voor de gastouder doorbetaald.

Na afloop van het jaar ontvangen ouders en gastouders een jaaroverzicht van de opvanguren en kosten cq. de ontvangen vergoeding.

Als werkende of studerende ouders heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag dient door uzelf te worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dit kan uiterlijk tot 3 maanden na de start van de opvang.


 Schrijf mij in!