kosten gastouderopvang

Tarieven per 1 januari 2023

Wat kost gastouderopvang?

Kinderopvang toeslag

Als werkende of studerende ouder(s) heeft u recht op Kinderopvangtoeslag, ook bij gastouderopvang.
Dit is een bijdrage die u van de overheid krijgt om de gastouderopvang te betalen.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijk toetsingsinkomen en van het aantal kinderen dat naar de gastouder gaat.
Het maximum toeslagbedrag is in 2023 €6,80 per uur per kind.
Er is geen maximum inkomen vastgesteld, u kunt dus niet te veel verdienen om recht te krijgen op kinderopvangtoeslag.
Om de kinderopvangtoeslagtabel te zien klik hier
Om een proefberekening te maken klik hier

 

Tarieven

Bekijk onze Prijslijst per 1 januari 2023:

Bureaukosten Gastouderbureau

 

1,00

per uur per kind

Echter met een maximumbedrag per maand

 

40,00

per gezin (bij één kind)

 

 

60,00

per gezin (bij twee of meer kinderen)

 

 

 

 

 

Vergoeding Gastouder richtlijn*

vanaf  

6,00

per uur per kind

         

 

Vergoeding gastouder aan huis (thuisopvang) wordt overeengekomen tussen ouder en gastouder.

 

 

 

 

 

Overige onkosten van Gastouder

 

 

 

 

Reiskostenvergoeding bij thuisopvang

 

0,19

per km 

Onkosten voor voeding zijn afhankelijk van leeftijd van het kind, worden afgesproken in overleg tussen ouder en gastouder. Hierbij kunnen de richtlijnen van het NIBUD gebruikt worden.

Maximumbedrag kinderopvangtoeslag belastingdienst per 1 januari 2023:

Gastouderopvang kinderen van 0 – 13 jaar

6,80

per kind/per uur

 

 

 

 

Voor kinderen van 0 – 4 jaar maximaal 140% van de op jaarbasis gewerkte uren,

Kinderen van 4 - 13 jaar: maximaal 140% van de op jaarbasis gewerkte uren.

Specifieke uren waarvoor geen recht op kinderopvangtoeslag geldt: tussenschoolse opvang en uren onder schooltijd.

Het gastouderbureau behoudt zich het recht voor om indien noodzakelijk, en alleen in overeenstemming met de oudercommissie, het tarief voor bureaukosten te wijzigen. Ouders zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

 

Het gastouderbureau is niet BTW-plichtig, er wordt geen BTW ingehouden over de prijzen.

 

  

 


*vergoeding aan gastouder is een richtlijn en wordt definitief vastgesteld in overleg tussen gastouder en ouder