Het kabinet wilt Gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ (WAS) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke vandaag ter internetconsultatie wordt gepubliceerd. Wij willen dan ook iedereen oproepen om de internetconsultatie positief te steunen!
Teken jij ook? Reageren kan met “IK STEUN DE UITZONDERING VAN GASTOUDEROPVANG MBT WAS/REGELING KINDERBEDDEN” tot 15 april 2024 via deze link: https://www.internetconsultatie.nl/speeltoestellen/b1

Het WAS stelt veiligheidseisen om risico’s bij het gebruik van speeltoestellen in een publieke omgeving te beperken. De rechtbank heeft geoordeeld dat gastouders daaronder vallen. Maar doordat de speeltoestellen van gastouders in de eigen tuin staan, valt lastig onderscheid te maken tussen publiek of privégebruik. Daarom wil het kabinet de gastouderopvang uitzonderen van het WAS.

Om de veiligheid van kinderen op de gastouderopvang te waarborgen moeten gastouders maatregelen nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te beperken, ook bij speeltoestellen. Dit is geregeld in de Wet kinderopvang en verandert met het voorstel niet. Als gastouderbureau helpen we je hierbij zoals voorheen, en leggen we dit vast tijdens de jaarlijkse risico-inventarisatie. Als de GGD constateert dat er sprake is onverantwoorde kinderopvang dan kan de gemeente handhavend optreden.

Gastouders worden ook ook uitgezonderd van Warenwetregeling bedden en boxen:
Gastouders moeten momenteel ook voldoen aan de ‘Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang’. Gastouders moeten daardoor (veel duurdere) bedjes plaatsen in een particuliere woning die speciaal zijn ontworpen voor een kinderdagverblijf. Deze regeling is gericht op de setting in een kinderdagverblijf en is daardoor niet passend voor de gastouderopvang. Daarom wordt de gastouderopvang ook uitgezonderd van deze Warenwetregeling. Het ‘Warenwetbesluit kinderbedden en -boxen’ en het toezicht daarop door de NVWA blijft wel van kracht.

De ministeries van SZW en VWS streven ernaar de uitzondering per 1 januari 2025 in werking te laten treden. Voor verdere toelichting, kunt u het conceptbesluit en toelichting de komende vier weken online consulteren via www.internetconsultatie.nl