Praktische Informatie

Veelgestelde vragen

Als ouder of startende gastouder komt er veel informatie op je af en zit je vast vol vragen.
De meest gestelde vragen over gastouderopvang kunnen we hier beantwoorden.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op.
Dit kan via het contactformulier, per mail via info@joekie.com of telefonisch via 046-474 66 96

 

Hanteren jullie wachtlijsten?

Nee, wij werken momenteel niet met wachtlijsten.

Vanaf hoe oud kan ik mijn kind aanmelden?

De meeste zwangere ouders melden hun kindje(s) aan rond de 12e week van de zwangerschap. Later is uiteraard ook mogelijk.

Kan ik gastouderopvang combineren met andere vormen van Kinderopvang?

Ja! ook als je meerdere vormen van kinderopvang met elkaar combineert behoudt je het recht op kinderopvangtoeslag. Je kind kan bijvoorbeeld op maandag naar een peuterspeelzaal gaan en op vrijdag naar een gastouder. Kinderen gaan vaak een ochtend of middag naar een peuterspeelzaal. In sommige gevallen haalt een gastouder kindjes op van de peuterspeelzaal. Bijvoorbeeld als opa of oma de gastouder is. Je ontvangt kinderopvangtoeslag over de uren waarop kind naar een Gastouderopvang, BSO, Kinderdagverblijf en/of Peuterspeelzaal gaat.

Hoe gaat de inschrijving in z’n werk?

We maken graag kennis met je tijdens het intakegesprek. Hierbij kunnen we meer informatie geven over gastouderopvang, de benodigde gegevens noteren en je wensen bespreken. Voor het intakegesprek maken we een afspraak bij je thuis. Na de inschrijving kunnen we gerichter op zoek gaan naar een match of je helpen bij het starten van je eigen gastouderopvang. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is een bijzondere vorm van kinderopvang, kleinschalig en vertrouwd. Gastouders bieden professionele kinderopvang aan, aan een kleine groep kinderen. De groep bestaat uit maximaal 5 kinderen tegelijkertijd, in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Gastouderopvang is kleinschalige, persoonlijke, huiselijke en betrouwbare kinderopvang.

Wat doet een gastouder?

Gastouders verzorgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in een kleinschalige, huiselijke gezinssituatie. Hierbij is een gastouder een breder begrip dan een “oppas”. Zij geven hun gastkinderen een plaatsje in het gezin, wanneer de ouders werken of studeren. Ze geven de kinderen ruimte en aandacht en stimuleren hun ontwikkeling. Hiervoor ontvangen zij een financiële compensatie.

Verzorgen gastouders ook buitenschoolse opvang (BSO)?

Ja een gastouder kan ook BSO verzorgen. Sommige gastouders kiezen ervoor om 0-12 jaar op te vangen. De meeste gastouders kiezen ervoor om voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar óf 4 jaar en ouder te zorgen.

Welke diploma’s heeft een gastouder?

Gastouders moeten beschikken over de volgende officiële documenten:

  • Minimaal een MBO4 diploma
  • EHBO bij kinderen certificaat
  • Verklaring omtrent gedrag
  • Inschrijving in het personenregister
  • Inschrijving bij een gastouderbureau
  • Registratienummer Landelijk Register Kinderopvang

Kijk ook op de pagina Ik wil gastouder worden!

Wat is het verschil bij gastouderopvang t.o.v. het kinderdagverblijf?

Gastouderopvang is een bijzondere vorm van kinderopvang, kleinschalig en vertrouwd. Gastouders bieden kinderopvang aan bij hen thuis, of bij ouders aan huis. Er zijn maximaal 6 kinderen tegelijkertijd aanwezig waardoor er meer tijd en ruimte is voor individuele aandacht. Bij gastouderopvang hoeft je kindje maar aan één verzorger te wennen en krijgt het veel persoonlijke verzorging en aandacht.

Zowel bij gastouderopvang als bij kinderdagverblijven beoordeeld de GGD de veiligheid en hygiëne middels steekproeven.

Wat kost gastouderopvang?

De gemiddelde uurprijs wordt bij ons jaarlijks bepaald. Afhankelijk van de gastouder is het tarief inclusief luiers, billendoekjes, slaapzakje, eten, drinken, fruit en tussendoortjes (excl. zuigelingenvoeding). Het uurtarief is voor een gastouder bruto. De kosten voor ouders van gastouderopvang zijn afhankelijk van het aantal opvanguren, het uurtarief van de gastouder en de eigen bijdrage na aftrek van de kinderopvangtoeslag. Wij helpen bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Wat zijn jullie bureaukosten?

Onze bureaukosten zijn €1,- per uur en maximaal €42,50 per maand voor één kindje / maximaal €65,- voor meerdere kindjes.. Wij hanteren geen standaard bureaukosten, onze bureaukosten gaan mee met de opvanguren bij de gastouder. Zijn er geen opvanguren ingediend? Dan zijn er ook geen bureaukosten. Zo proberen we kinderopvang betaalbaar te houden voor ouders. Ook over de bureaukosten kun je kinderopvangtoeslag ontvangen. We hanteren geen inschrijfkosten, geen vast maandtarief, geen extra kosten voor hulp bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag en geen extra kosten voor een vervangende of tweede gastouder.

Heb ik bij gastouderopvang recht op kinderopvangtoeslag?

Ja! gastouderopvang is een officiële vorm van kinderopvang. Een gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, daarmee ontvang je als werkende/studerende ouder recht op kinderopvang. Wij helpen je bij het regelen van kinderopvangtoeslag.

Ik werk/studeer niet, heb ik toch recht op kinderopvangtoeslag?

Nee, kinderopvangtoeslag wordt uitgekeerd aan werkende/studerende ouders waarvan hun kinderen naar een geregistreerde vorm van kinderopvang gaan. Onder studie valt ook de inburgeringscursus.

Je zou bij de Gemeente waar je woont kunnen navragen of je in aanmerking komt voor vergoedingen op basis van SMI of VVE indicaties.

Kunnen opa’s en oma’s ook gastouder worden?

Ja! opa’s en oma’s kunnen ook gastouder worden. Ze dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen en het adres van opvangen wordt geregistreerd als gastouderopvang. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Wat houdt de kassiersfunctie van het gastouderbureau in?

De wettelijke kassiersfunctie van een gastouderbureau houdt in dat de betaling van de ouder aan de gastouder via het gastouderbureau verloopt. De gastouder dient maandelijks de opvanguren in, de ouder checkt de uren en geeft akkoord, waarna wij als gastouderbureau de factuur maken voor de totale kosten. De betaling wordt door de ouder overgemaakt per bankrekening, of door ons bureau geïncasseerd. De vergoeding voor de gastouder wordt vervolgens via het gastouderbureau doorbetaald aan de gastouder.

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie wordt gevormd door en voor ouders van kinderen die gebruik maken van gastouderopvang bij Gastouderbureau Joekie.

Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de gastouderopvang er geen lid van zijn. Het gastouderbureau zal wel bij de vergaderingen aanwezig om informatie te kunnen geven en samen met de ouders in contact te blijven. We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de ouders en het belang van de kinderen. De belangrijkste taak van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het gastouderbureau. Zo houden we dus samen de kwaliteit van de opvang voor de kinderen hoog.

Ongeveer drie keer per jaar komen we een avond samen om de belangrijkste veranderingen binnen het gastouderbureau en de Kinderopvang branche te bespreken en hierover advies van de oudercommissie in te winnen. Als ouder maak je in praktijk mee welke gevolgen nieuwe afspraken hebben. Ook al hebben ouders niet eenzelfde gastouder, toch zijn er een aantal overkoepelende regels, wetten en plichten die voor alle ouders, gastouders en het gastouderbureau gelden. Denk hierbij aan het pedagogisch beleid, klachtenreglement, medisch protocol en prijsbepaling. Tijdens de vergaderingen kunnen jullie hierover ervaringen uitwisselen en advies geven aan het gastouderbureau. Je bent van harte welkom bij de oudercommissie door je aan te melden via info@joekie.com

Wat zijn de openingstijden van een gastouder?

Veel gastouders hanteren openingstijden van maandag t/m vrijdag 07:00u-19:00u, met één vrije dag per week. Er zijn ook gastouders die 24/7 en flexibele opvang aanbieden. De openingstijden verschillen per gastouder. Na het intakegesprek gaan we gericht op zoek naar een gastouder die past bij jouw wensen.

Bieden gastouders flexibele opvang?

Ja! Er zijn ook gastouders die flexibele opvang aanbieden. Door de hoge toestroom van aanvragen zijn flexibele plekken echter gauw gevuld. Na het intakegesprek gaan we gericht op zoek naar een gastouder die past bij jouw wensen.

Wat is een koppelingsgesprek?

Hoera! Er is een match tussen de gastouder en vraagouder en het kind voelt zich thuis bij de gastouderopvang. We spreken samen af voor het koppelingsgesprek waarbij we de praktische afspraken doornemen en de overeenkomsten van opdracht ondertekenen. Hierna kan de gastouderopvang voor het kindje starten

Hanteren gastouders eigen huisregels?

Huisregels kunnen afspraken zijn over verwachtingen in gedrag, bereikbaarheid, opvoedingsstijl, communicatie etc. Deze zaken worden ook besproken en vastgelegd tijdens het koppelingsgesprek en in de overeenkomst van opdracht. Gastouders houden zich aan het pedagogisch beleid van het gastouderbureau. De uitvoering hiervan in praktijk kan door de gastouder worden beschreven in het pedagogisch werkplan.

Wat gebeurd er bij ziekte?

Als een kindje ziek is en het kan niet naar de opvang komen, dan bel je de gastouder om dit door te geven. Indien de gastouder geen opvang kan verlenen door ziekte en je kindje kan niet binnen je interne netwerk opgevangen worden, neem dan contact met ons op zodat wij mee kunnen helpen zoeken naar een vervangende gastouder.

Indien je kindje medicijnen nodig heeft die de gastouder moet toedienen (zetpil/paracetamol, sab simplex, etc.) dient eerst het medicijnformulier te worden ingevuld en ondertekend.

Wat gebeurd er bij vakantie?

Gastouders geven veelal aan het begin van het jaar al hun vakanties door voor het komende jaar. Ouders stemmen hier vaak hun eigen vakantie op af. Indien ouders een vervangende gastouder nodig hebben voor hun kind(eren) nemen ze contact met ons op.

Wat gebeurd er als de gastouder zelf in verwachting is?

Indien de gastouder zelf in verwachting is, vieren we dit allereerst met felicitaties. Als gastouder heb je recht op de ZEZ-uitkering (zwanger en zelfstandige). We helpen ouders bij het zoeken naar vervangende gastouderopvang tijdens het zwangerschapsverlof van de gastouder. Na het zwangerschapsverlof komen de kindjes weer terug bij hun vaste gastouder, met een nieuw speelkameraadje erbij. De eigen kinderen van de gastouder tellen mee in het maximale kind-aantal tot de leeftijd van 10 jaar.

Gastouderbureau Joekie