Praktische informatie

Tarieven en kosten berekenen

Als werkende of studerende ouder(s) heeft u recht op Kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang. Dit is een bijdrage die u van de overheid krijgt om de gastouderopvang te betalen.
De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van het gezamenlijk toetsingsinkomen en van het aantal kinderen dat naar de gastouder gaat. Er is geen maximum inkomen vastgesteld, u kunt dus niet te veel verdienen om recht te krijgen op kinderopvangtoeslag.
Om de kinderopvangtoeslagtabel te zien klik hier

Het maximum toeslagbedrag is in 2024 €7,53 per uur per kind.

Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen tót 3 maanden na de start.
Gaat uw kindje naar de basisschool? Geef deze wijziging door via www.toeslagen.nl 

 

Wij kunnen helpen bij het aanvragen en wijzigen van kinderopvangtoeslag.

Maak hier een proefberekening van de te ontvangen kinderopvangtoeslag

Aan deze rekentool kunnen geen rechten worden ontleend. Neem contact met ons op voor meer info en berekeningen of zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

Tarieven

Prijslijst per 1 januari 2024

Bureaukosten gastouderbureau

€ 1,00 per uur per kind

Echter met een maximumbedrag per maand

€ 42,50 per gezin (bij één kind)
€ 65,00 per gezin (bij twee of meer kinderen)

Vergoeding Gastouder richtlijn*

Vanaf € 6,50 per uur per kind

*Vergoeding gastouder aan huis (thuisopvang) wordt overeengekomen tussen ouder en gastouder.

Overige onkosten van gastouders

Reiskostenvergoeding bij thuisopvang

€ 0,23 per km

Onkosten voor voeding zijn afhankelijk van leeftijd van het kind, worden afgesproken in overleg tussen ouder en gastouder. Hierbij kunnen de richtlijnen van het NIBUD gebruikt worden.

Maximumbedrag kinderopvangtoeslag belastingdienst per 1 januari 2024: €7,53

Extra informatie

Specifieke uren waarvoor geen recht op kinderopvangtoeslag geldt: tussenschoolse opvang en uren onder schooltijd.

Het gastouderbureau behoudt zich het recht voor om indien noodzakelijk, en alleen in overeenstemming met de oudercommissie, het tarief voor bureaukosten te wijzigen. Ouders zullen hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Het gastouderbureau is niet BTW-plichtig, er wordt geen BTW ingehouden over de prijzen.

Gastouderbureau Joekie