Op zoek naar een gastouder

Kies je voor een kinderdagverblijf, een gastouderopvang, of wordt je zelf gastouder zodat je werk en kinderen kunt combineren?
Het zijn keuzes waar je vast al over hebt nagedacht. Als ouder geef je de zorg voor je kindje niet zomaar uit handen wanneer je weer gaat werken of studeren. Je wilt dat je kindje terecht komt in een tweede thuis, een vertrouwde plek.
Wij vinden het daarom belangrijk dat jij de zorg voor jouw kindje met een gerust hart uit handen kunt geven aan een betrouwbare, deskundige en liefdevolle gastouder die je kindje de juiste zorg en aandacht geeft, zodat je kindje veilig en vertrouwd kan opgroeien, net zoals thuis.

We helpen je graag bij het vinden van de juiste gastouder voor jouw gezin.

Info

Het zoeken naar een gastouder

Alle werkende of studerende ouders en kinderen zijn welkom bij Gastouderbureau Joekie. Uw kind is welkom in het gastgezin, een gezin met gewone huiselijke activiteiten. Kinderen draaien mee in het gastgezin, ze leren zich aanpassen en doen nieuwe ervaringen op.

De opvang voor uw kind kan variëren van een aantal uren per week tot meerdere dagen per week, afhankelijk van de vraag van ouders. De opvangdagen, breng- en haaltijden worden in overleg afgestemd, afhankelijk van het werk van de ouders en de mogelijkheden van de gastouder.

Wat is gastouderopvang?

"Gastouderopvang is een bijzondere vorm van kinderopvang, kleinschalig en vertrouwd."

Hierbij is een gastouder een breder begrip dan een “oppas”. Gastouders verzorgen kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in een kleinschalige, huiselijke gezinssituatie. Zij geven hun gastkinderen een plaatsje in het gezin, wanneer de ouders werken of studeren. Ze geven de kinderen ruimte en aandacht en stimuleren hun ontwikkeling. Hiervoor ontvangen zij een financiële compensatie.

De opvang kan variëren van enkele uren per week tot meerdere dagen, met een vast of flexibel rooster. Ook opvang ’s nachts of in het weekend komt voor. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouders die in de zorg werken. De opvanguren zijn dus afhankelijk van de werksituatie van vraagouders. De opvangdagen en tijden kunnen afgestemd worden in overleg. De opvang kan plaats vinden bij de gastouder thuis: ‘gastouderopvang’ of bij de kinderen thuis: ’thuisopvang’. Gastouderopvang is niet aan een aantal maximum aantal dagen gebonden, maar Thuisopvang kan maximaal 3 dagen per week plaats vinden.
Ook opa’s en oma’s kunnen gastouder worden. Zij moeten aan dezelfde regels voldoen als andere gastouders. Naast hun eigen kleinkinderen zouden zij dus ook op andere gastkindjes kunnen passen, als volwaardig gastouder.

Bemiddeling

In een eerste telefoongesprek of mail zullen uw eerste vragen beantwoord worden. Als u ingeschreven wilt worden zullen we een afspraak maken voor een intakegesprek, bij u thuis.

Tijdens dit gesprek bespreken we uw opvangvraag, bijzonderheden van uw kind, praktische zaken en gegevens. We geven antwoord op uw vragen. We vullen de intakelijst en overeenkomst tussen gastouderbureau en vraagouder in. Hiermee start de zoekopdracht.

Na het intakegesprek hebben wij informatie om een geschikte gastouder voor u te benaderen. Tijdens een bezoek aan de gastouder maakt u kennis met haar en haar gezin. Als het tussen u beiden “klikt” maken we verdere afspraken. Dit doen we tijdens een koppelingsgesprek. Het gastouderbureau zorgt voor de overeenkomsten tussen ouders en gastouder, en de praktische afspraken worden hierin besproken.

Oudercommissie

Gastouderbureau Joekie is er voor ouders, door ouders. De inspraak van de oudercommissie is hierin onmisbaar.

De oudercommissie bewaakt de kwaliteit van de opvang en bevordert deze door hierover gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan de directie van Gastouderbureau Joekie. Door helder te communiceren, zorgen wij er voor dat de belangen van de ouders blijven behartigd.

De oudercommissie is er voor ouders, door ouders. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u hierin actief meedenken om de kwaliteit van gastouderopvang hoog te houden?

Laat het ons weten!

Gastouderbureau Joekie
t.a.v. Oudercommissie
Antwoordnummer 17
6160 VB Geleen

Gastouderbureau Joekie

Financiën

Het gastouderbureau maakt de factuur voor ouders (en een inkoopnota voor gastouders). Op de factuur staan de vergoeding voor de gastouder en de bureaukosten vermeld.

Gedurende de opvang geeft de gastouder maandelijks de opvanguren door via ons digitale systeem iRosa. De gastouder vult de uren in en sluit aan het eind van de maand de uren af. De ouder krijgt hiervan per mail bericht. Door in te loggen in iRosa kan de ouder de uren nakijken en accorderen. Het gastouderbureau heeft de kassiersfunctie voor de uitbetaling aan de gastouders. Dit houdt in dat de ouder het totale factuurbedrag aan het gastouderbureau voldoet, waarna het gastouderbureau de vergoeding voor de gastouder doorbetaald.

Na afloop van het jaar ontvangen ouders en gastouders een jaaroverzicht van de opvanguren en kosten cq. de ontvangen vergoeding.

Als werkende of studerende ouders heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag dient door uzelf te worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dit kan uiterlijk tot 3 maanden na de start van de opvang.

Gastouderbureau Joekie