Praktische informatie

Coronavirus

Hier vindt u de laatste informatie omtrent maatregelen in de kinderopvang betreffende het Coronavirus

Protocol Kinderopvang

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, in samenspraak met SZW en in afstemming met Voor Werkende Ouders en FNV. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de gastouderopvang.

Klik hier voor het Protocol Kinderopvang: 11-04-2022

Beslisboom

De beslisboom is een vragenschema waarmee je kunt bepalen of een kind naar de gastouder (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen gelden. Begin bij de startvraag (boven) en beantwoord de vragen naar beneden in de aangegeven volgorde tot je een JA/NEE antwoord hebt

Klik hier voor het Beslisboom 0 jaar t/m groep 8: 07-07-2022

Gastouderbureau Joekie