OVER JOEKIE

Gastouderbureau Joekie, een gastouderbureau waarbij het kind centraal staat. Op 1 januari 2007 nam Marjo Vroemen het initiatief om dit idee in praktijk te brengen. Een kleinschalig bureau dat goed aansluit bij persoonlijke, flexibele en kleinschalige gastouderopvang. Op 1 augustus 2016 is dochter Janet van Ek erbij gekomen en is Gastouderbureau Joekie een V.O.F. geworden. Net als de opvang, blijven we in huiselijke kring.

In de huidige tijd worden organisaties voor kinderopvang groter door fusies en overnames. Wij blijven ons onderscheiden door onze persoonlijke aanpak.
U
it eigen ervaring weten wij hoe belangrijk goede en vertrouwde opvang voor uw kind is. Ieder kind is uniek en iedere gezinssituatie is verschillend. Bij Gastouderbureau Joekie nemen wij de tijd om samen met u te zoeken naar passende opvang. Hierbij kijken wij zoveel mogelijk naar uw opvoedingsideeën en wensen. 

Nergens anders vindt u de toewijding en aandacht die wij u kunnen bieden. Met onze deskundige aanpak nemen wij u graag de zorg rondom kinderopvang uit handen. Dit doen wij door gastouders voor u te selecteren en begeleiden. Gastouderbureau Joekie ziet erop toe dat kinderen opgevangen worden in een veilige en pedagogisch stimulerende omgeving. Gastouders worden bij ons ingeschreven als zij voldoen aan de eisen in de Wet Kinderopvang. Hoe dit gebeurt leest u in het stukje over gastouders.


 

WAT DOEN WIJ

  • Wij zorgen voor een geschikte overeenkomst tussen gastouder, ouder en kind
  • Wij ondersteunen ouders en gastouders in de zorg rondom kleinschalige kinderopvang
  • Wij bevorderen de deskundige ontwikkeling van gastouders
  • Wij verzorgen ieder jaar gezellige ontmoetingsdagen

 OUDERCOMMISSIE

Gastouderbureau Joekie is er voor ouders, door ouders. Daarom is de inspraak van de oudercommissie hierin onmisbaar.

De oudercommissie bewaakt de kwaliteit van de opvang en bevordert deze door hierover gevraagd en ongevraagd adviezen uit te brengen aan de directie van Gastouderbureau Joekie. Door helder te communiceren, zorgen wij er voor dat de belangen van de ouders blijven behartigd. Bij de wet geregeld kunnen uitsluitend ouders deelnemen aan de oudercommissie, waarvan maximaal één ouder per huishouden. Gastouders, personeelsleden, leden van het Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en leden van de Directie van de kinderopvangorganisatie kunnen geen lid zijn van de oudercommissie, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van gastouderopvang van desbetreffend gastouderbureau (Wk art 58 lid 3).

De oudercommissie is er voor ouders, door ouders. Heeft u vragen, opmerkingen of lijkt het u leuk om hierin actief deel te nemen?
Laat het ons weten!

Gastouderbureau Joekie
t.a.v. Oudercommissie 
Antwoordnummer 17
6160 VB Geleen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.